• Get in touch with us
  • Address: 1300 Derby Road, Birmingham, MI 48009
  • Call us 1 248-224-1207

2017-2018 ACSGD Board of Trustees

Name Contact Number Email Designation
Jeny Xu 313-492-1435 313-492-1435 jerry_xujing@yahoo.com Chairman
Jianrong Pan 248-224-1207 jianrongpan@hotmail.com
Fanghui Shi 248-310-2453 fanghui.shi@gm.com
Michelle Ran 248-635-3565 lilydeep@gmail.com
Zhao Haiyan 248-881-0698 haiyanzhao888@gmail.com
Xiangang Zhang 248-686-8155 Frank8613@gmail.com Principal
Zheng Yue 248-635-4298 acsgdpr@gmail.com
Qiu Shanshan 313-289-5397 sqiu124@gmail.com
Annie 313-319-1984 am3222@hotmail.com